1. თბილისი -  KTW ღვინის მაღაზია & კაფე ორბელიანზე - ხაზინის ქ.N5 განახლებული ორბელიანის მოედანი

2. ბათუმი - კ.გამსახურდიას ქ. N24

3. ფოთი - დ.აღმაშენებლის ქ. N21

4. მახუნცეთი -